ผลสอบระดับชาติ (O-net) ม.3,และ O-net ป.6

คะแนนผลสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563

วิชา ฐานปี 62 เป้า 3% ปี 63 ได้ สรุป
ภาษาไทย 58.97 60.74 62.42 +3.45
คณิตศาสตร์ 35.22 36.28 34.06 -1.16
วิทยาศาสตร์ 32.33 33.36 41.73 +9.34
ภาษาอังกฤษ 30.22 31.13 44.38 +10.16
       
 
       
เฉลี่ย 39.20 40.38 45.65 +6.45

 

ผลสอบระดับชาติ (O-net) ม.3   ปีการศึกษา 2563

วิชา ฐานปี 62 เป้า 3% ปี 63 ได้ สรุป
ภาษาไทย 69.56 71.65 51.02 -18.02
คณิตศาสตร์ 26.75 27.55 20.75 -6.00
วิทยาศาสตร์ 32.06 33.02 25.83 -6.23
ภาษาอังกฤษ 28.88 29.75 27.66 -1.22
       
     
 เฉลี่ย 39.31 40.49 31.32 -7.99

 

 

 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน