ผลสอบระดับชาติ (O-net) ม.3,และ O-net ป.6

คะแนนผลสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2566

วิชา ฐานปี 65 เป้า 3% ปี 66 ได้ สรุป
ภาษาไทย 44.41 47.41 67.52 +23.11
คณิตศาสตร์ 30.46 33.46 34.48 +4.01
วิทยาศาสตร์ 40.50 43.50 49.81 +9.31
ภาษาอังกฤษ 38.96 41.96 38.22 -0.74
       
 
       
เฉลี่ย 38.58 41.58 47.51 +8.93

 

ผลสอบระดับชาติ (O-net) ม.3   ปีการศึกษา 2566

วิชา ฐานปี 65 เป้า 3% ปี 66 ได้ สรุป
ภาษาไทย 50.19 53.19 59.04 +8.85
คณิตศาสตร์ 25.03 28.03 19.68 -5.35
วิทยาศาสตร์ 30.21 33.21 33.73 +3.25
ภาษาอังกฤษ 31.92 34.92 31.70 -0.22
       
     
 เฉลี่ย 34.34 37.30 36.07 +1.74

 

 

 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน