5174

นางสาวจงกล  แก้วโก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แนะนำนักเรียนดีเด่น 

353955740_614924603932265_736484690255449998_n.jpg

 นายศิขรินทร์  อินปา

นักกีฬาเหรียญทองฟลอร์บอลซีเกมส์

2023 ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา

ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนบ้านส้าน(ส้านคุรุราษฎร์รังสรรค์) เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาประจำตำบลตั้งอยู่บ้านส้าน หมู่ 13 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55120 โทรศัพท์ 054-688484โทรสาร 054 -688484 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Websit www.bansanschool.net   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเมื่อวันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2465   ณ วัด ดอนสถาน ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีนายบุญวาท วรรณวัต ศึกษาธิการอำเภอปัว ได้ก่อตั้ง พร้อมกับประชาชนตำบลสถาน มีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลสถาน 1 บ้านดอนสถาน  ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ. 2470 ได้ย้ายมาตั้งที่วัดบ้านส้าน มีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลสถาน ตำบลสถาน  บ้านส้าน และในปี พ.ศ. 2500 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จนถึงปัจจุบันในปี พ.ศ. 2504 ได้ขยายชั้นเรียนถึง ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5 ในปี พ.ศ. 2535 ได้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนขยายโอกาสนับรวมถึงปีการศึกษา 2564  เป็นเวลา 100 ปี

     ปัจจุบันมีนางสาวจงกล  แก้วโก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน