5174

นางสาวจงกล  แก้วโก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แนะนำนักเรียนดีเด่น 

353955740_614924603932265_736484690255449998_n.jpg

 นายศิขรินทร์  อินปา

นักกีฬาเหรียญทองฟลอร์บอลซีเกมส์

2023 ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562

 

          

                                                                           นางสาวเกศรินทร์      ตันกุระ                             

                                                  นักศึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                 

                                                      วิชาเอกภาษาไทย                                     

                                                    นางสาวกรรณิกา     ต๊ะผัด 

                                                นักศึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

                                                      วิชาเอกคณิตศาสตร์