5174

นางสาวจงกล  แก้วโก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แนะนำนักเรียนดีเด่น 

353955740_614924603932265_736484690255449998_n.jpg

 นายศิขรินทร์  อินปา

นักกีฬาเหรียญทองฟลอร์บอลซีเกมส์

2023 ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีการศึกษา 2567

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ

                                       ประจำปีการศึกษา 2567

                          

               พระณธกร กิตติวชิรเมธี (วรรณภพ)                               พระกฤตนัย วรุตตโม (บุญเทพ)

                        วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน                                                   วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

                            ปริญญาตรี ครุศาสตร์                                              ปริญญาตรี ครุศาสตร์

พระพุฒิพงศ์ เนตรทิพย์ (ปวฑฒนำโส)

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน

 ปริญญาตรี ครุศาสตร์