5174

นางสาวจงกล  แก้วโก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แนะนำนักเรียนดีเด่น 

353955740_614924603932265_736484690255449998_n.jpg

 นายศิขรินทร์  อินปา

นักกีฬาเหรียญทองฟลอร์บอลซีเกมส์

2023 ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา

ข้อมูลจำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล 10 มิถุนายน)

 

ชั้นเรียน นักเรียนทั้งหมด นักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ นักเรียนที่ได้รับจัดสรรงบอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
1. อนุบาลปีที่ 1  - -
2. อนุบาลปีที่ 2 11 4 15
3. อนุบาลปีที่ 3 3 9 12
รวมระดับอนุบาล 14 13 27
4. ประถมศึกษาปีที่ 1 12 7 20
5. ประถมศึกษาปีที่ 2 6 10 16
6. ประถมศึกษาปีที่ 3 11 10 21
7. ประถมศึกษาปีที่ 4 21 10 31
8. ประถมศึกษาปีที่ 5 16 10 26
9. ประถมศึกษาปีที่ 6 14 12 26
รวมระดับประถมศึกษา 81 59 140
10. มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 19 41
11. มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 12 27
12. มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 11 26
     
รวมระดับมัธยมศึกษา 52 42 94
รวมนักเรียนทั้งหมด 147 114 261

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน