5174

นางสาวจงกล  แก้วโก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แนะนำนักเรียนดีเด่น 

353955740_614924603932265_736484690255449998_n.jpg

 นายศิขรินทร์  อินปา

นักกีฬาเหรียญทองฟลอร์บอลซีเกมส์

2023 ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิทยาลัยเทคนิคปัว

                                                       

                                                   

                                                 นักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคปัว

                                                    ปีการศึกษา 2567

                                                                                        

                         นาย กีรติ วงค์คม                                 นาย ธัญเทพ เขียวมงคล

              วิชาเอก เทคโนโลยีสาระสนเทศ ปีที่3          วิชาเอก เทคโนโลยีสาระสนเทศ ปีที่3