5174

นางสาวจงกล  แก้วโก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

แนะนำนักเรียนดีเด่น 

353955740_614924603932265_736484690255449998_n.jpg

 นายศิขรินทร์  อินปา

นักกีฬาเหรียญทองฟลอร์บอลซีเกมส์

2023 ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา

นางสาวเบญริตา จิตอารี

old1

นางสาวเบญริตา   จิตอารี
จบปริญญาตรี คณะชหเวชกายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จบปริญญาโท คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย        
จบปริญญาเอก  คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

 

 

 

 

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน