แนะนำนักเรียนดีเด่น 

353955740_614924603932265_736484690255449998_n.jpg

 นายศิขรินทร์  อินปา

นักกีฬาเหรียญทองฟลอร์บอลซีเกมส์

2023 ครั้งที่ 32 ประเทศกัมพูชา

งบประมาณปี 2558

 เอกสารจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณ 2558

                                               1.จ้างก่อสร้างผนังกันน้ำ

                                               2. จ้างซ้อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช105-29

                                               3. จ้างติดตั้งปรับปรุงซ้อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา

                                               4. ชื้อคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และโทรทัศน์สี